• Aankondiging: Algemene Ledenvergadering 7 maart

  4 mrt 2024
 • Het bestuur van sv DVSU nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 maart 2024. 

  §  Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

  §  Plaats: kantine DVSU, 1e verdieping.

  Het bestuur heeft aangekondigd dat de Algemene Leden Vergadering dit seizoen zal plaatsvinden op donderdag 7 maart. Wij zouden het erg leuk vinden om weer veel leden te mogen ontvangen.  

  De vergaderstukken kun je vooraf opvragen via mail bij Frank Helmes, secretaris@dvsu.nl

  AGENDA ALV van 7 maart 2024

  1. Notulen vorige ALV
  2. Algemeen jaarverslag
  3. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2022-2023
  4. Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester en het bestuur
  5. Samenstelling kascommissie seizoen 23-24
  6. Vaststellen begroting 23-24
  7. Selectiebeleid senioren
  8. Vaststellen contributies 2024-2025
  9. Samenstelling bestuur
  10. Rondvraag en sluiting