• Aankondiging: Algemene Ledenvergadering 7 maart

  2 feb 2024
 • Het bestuur van sv DVSU nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 maart 2024.

   

  §  Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

  §  Plaats: kantine DVSU, 1e verdieping.


  Het bestuur heeft aangekondigd dat de Algemene Leden Vergadering dit seizoen zal plaatsvinden op donderdag 7 maart. 

   

  Wij zouden het erg leuk vinden om weer veel leden te mogen ontvangen. De agenda volgt op korte termijn via een link bij dit bericht.

   

  De vergaderstukken kun je vooraf opvragen via mail bij Frank Helmes, secretaris@dvsu.nl.

   

  AGENDA ALV van 7 maart 2024


  1. Notulen vorige ALV
  2. Algemeen jaarverslag
  3. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2022-2023
  4. Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester en het bestuur
  5. Samenstelling kascommissie seizoen 23-24
  6. Vaststellen begroting 23-24
  7. Selectiebeleid senioren
  8. Vaststellen contributies 2024-2025
  9. Samenstelling bestuur
  10. Rondvraag en sluiting