• UPDATE: Algemene ledenvergadering uitgesteld

  15 nov 2021
 • [UPDATE 15 november: De ALV is uitgesteld door de nieuwe corona maatregelen]

   

  Eerder nodigden we iedereen uit voor de algemene ledenvergadering (alv) op woensdag 24 november. Deze vergadering kan helaas niet meer doorgaan door de bijgewerkte coronaregels. 

  Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

   

  Op de agenda stonden in ieder geval de gebruikelijke punten:

  • Notulen vorige ALV 
  • Algemeen jaarverslag
  • Financieel jaarverslag en jaarrekening 2020-2021
  • Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester en het bestuur
  • Samenstelling kascommissie seizoen 21-22
  • Vaststellen begroting 2021-2022
  • Samenstelling bestuur
  • Rondvraag

  Wanneer je de alv-stukken van te voren wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar secretaris@dvsu.nl.