• Beste leden,

  Graag nodigen we je uit voor de ALV op woensdag 16 december. De vergadering begint om 20:00 uur. 

  Trainingen kunnen wat ons betreft op deze woensdagavond gewoon doorgaan. Elk lid mag zelf beslissen om aan de ALV deel te nemen of naar zijn/haar training te gaan.

  Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona is op dit moment nog niet bekend of het een digitale ALV gaat worden of dat we de ALV gewoon in onze kantine kunnen houden. Hierover volgt later bericht.

  Op de agenda staan in ieder geval de gebruikelijke punten:

  • Notulen vorige ALV (211119)
  • Algemeen jaarverslag
  • Financieel jaarverslag en jaarrekening 2019-2020
  • Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester en het bestuur
  • Samenstelling kascommissie seizoen 20-21
  • Vaststellen begroting 2020-2021
  • Samenstelling bestuur
  • Rondvraag

  Wanneer je de ALV stukken van te voren wilt ontvangen dien je een mailtje te sturen naar secretaris@dvsu.nl.

   

  Het bestuur