• Beleid

  Statuten

  DVSU is opgericht op 15 maart 1933. De laatste wijzigingen in de statuten en het notarieel vastleggen van de statuten is gedaan op 3 maart 2023. Klik hier voor de laatste statuten.

  Als er vragen of opmerkingen zijn, wend je dan tot een van de bestuursleden.

  Verenigingsbeleid

   DVSU vindt het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de vereniging. Van ieder lid (of ouder) wordt verwacht dat er per seizoen minimaal 20 uur ‘werk’ voor de vereniging wordt verricht. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in het document. We hebben het beleid verder aangescherpt op basis van de ervaringen van afgelopen 2 jaar. Heb jij suggesties, schroom niet om ze met het bestuur te delen. Ook de contributiebetaling en het innen van geld voor boetes is onderdeel van het verenigingsbeleid. 

  Als er vragen of opmerkingen zijn, wend je dan tot een van de bestuursleden. Ook op die manier maken we samen de vereniging!

  Boekje ‘Zo doen we dat’

  Jaren geleden is door een aantal betrokken en enthousiaste mensen van DVSU een boekje gemaakt met de welluidende titel ‘Zo doen we dat’. In het boekje vind je alles wat je moet weten als je lid wordt én bent van DVSU. Wat verwachten we van jou, van je ouders/verzorgers, van trainer, coach, leider en van bijvoorbeeld een scheidsrechter. Maar ook, wat kun je van DVSU verwachten en hoe informeren we je.

  We hebben het boekje kort geleden een update gegeven met toevoeging van een aantal taakomschrijvingen, en ook met toevoeging van een hoofdstuk Normen en Waarden, omdat dit een belangrijk en terugkerend punt van aandacht is. We verwachten van alle leden én hun ouders (bij jeugdspelers) dat ze op de hoogte zijn van alles wat er in het boekje ‘Zo doen we dat’ staat. Als we ons gezamenlijk houden aan deze afspraken en aanwijzingen dan helpt dat mee aan het zijn van een mooie, energieke en sportieve vereniging.

  Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van het boekje, aarzel dan niet om je vraag te stellen. Dit kan aan andere leden (bijvoorbeeld omdat zij al langer lid zijn) maar natuurlijk ook aan je teamleider of trainer/coach. Vanzelfsprekend zijn de bestuursleden ook altijd bereid om je vraag te beantwoorden. Voorstel voor een onderwerp dat in jouw ogen nog mist of een suggestie voor een wijziging, vertel het ons via bestuur@dvsu.nl of spreek één van ons aan. 

  Kleding en materialen

  Wedstrijden worden gespeeld in DVSU-tenues en alle teams kunnen gebruik maken van ballen, hoedjes, hesjes. Hoe we met kleding en materialen omgaan lees je in het document Regels voor omgang met kleding en materialen. 

  Privacy verklaring

  Lees hier onze Privacyverklaring