• Contributie

 • De contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn:

  Categorie Hele seizoen
  Forza Friends* € 185
  JO7 (voorheen rode mini’s) € 95
  JO8/JO9/JO10/JO11/JO12/MO9/MO11/MO12 € 185
  J013 t/m JO19 en MO13 t/m MO19 € 200
  Senioren 11-tal vrouwen en mannen € 250
  Senioren 7 tegen 7: VR30+ en VR35+ € 135

   

   * Een Forza Friend die alleen traint en niet kan/mag spelen, betaalt €95,-

 • Betaling contributie seizoen 2023/2024 voor 1 september 2023

 • De contributie geschiedt per automatische incasso via het bankrekeningnummer dat bij aanmelding wordt opgegeven of via U-pas. Alleen na akkoord van de penningmeester kan de contributie handmatig worden overgemaakt via onderstaand nummer.

  Het hele contributiebedrag moet vóór 1 september worden overgemaakt:
  Rekeningnummer: NL33 INGB 0000 150 455
  Ten name van: Door Vriendschap Sterk Utrecht
  Onder vermelding van: contributie 23-24 met naam en geboortedatum van de speler.

  U-pas
  Belangrijk: doe zelf de U-pas check!! Als je afgelopen seizoen gebruik hebt gemaakt van de U-pas, dan kun je op de site van de U-pas checken of je je recht op de U-pas behoudt. Dit is belangrijk om te weten wat je vervolgens moet doen voor de contributiebetaling. Ga dus naar www.upas.nl en doe de check. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. Je hebt afgelopen seizoen gebruik gemaakt van de U-pas en behoudt het recht op de U-pas. In dit geval hoef je NIETS te doen. De gemeente zorgt dat het saldo wordt aangevuld vanaf 1 juli 2023, zodat je weer deel kunt nemen aan sport en andere activiteiten. In de zomermaanden zal DVSU de contributie innen. Stop je met voetballen? Meld je dan vóór 1 juni af bij DVSU.
  2. Je hebt afgelopen seizoen gebruik gemaakt van de U-pas, maar je recht hierop is met ingang van 1 juli 2022 vervallen. In dat geval dient de contributie per automatische incasso te worden betaald. Het kan ook zijn dat de U-pas niet automatisch wordt verlengd, maar je er wellicht toch recht op hebt. In dit geval kun je een nieuwe aanvraag doen.
  Ben je nieuw bij DVSU en wil je je U-pas gebruiken om de contributie te betalen? Zorg dan dat DVSU twee foto’s (voor- en achterkant) van de pas ontvangt. Inleveren kan als volgt: 
  • Je maakt een foto of scan en mailt deze naar upas@dvsu.nl
  • Je maakt een foto en stuurt deze via Whatsapp naar 06-51491993
  • Is de camera van je telefoon stuk? Mail dan alle gegevens die op de U-pas staan (naam, geboortedatum en de laatste 8 cijfers boven de streepjescode op de achterzijde) naar upas@dvsu.nl
  • Graag aangeven in welk team je speelt!! (is van belang voor de hoogte van de contributie)

  Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
  Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die het gezin kent;
  2. De intermediair doet, in overleg met het gezin, een aanvraag;
  3. Binnen 3 weken is bekend of de aanvraag goedgekeurd is;
  4. Na goedkeuring kun het kind zich aanmelden bij de sport- of cultuuraanbieder;
  5. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de aanbieder. Ouders/verzorgers ontvangen zelf geen geld.