• Wil jij een bijdrage leveren aan het draaiend houden van onze mooie vereniging? Het bestuur van DVSU is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden waarvan in ieder geval een secretaris. 
     
    Taken van de secretaris zijn onder meer het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering, verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering, beheren van de administratie en correspondentie van de vereniging, signaleren van en voldoen aan overheidsverplichtingen. 
     
    Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op via vrijwilligerscoordinator@dvsu.nl 
    Meer informatie over ons bestuur vind je hier