• Gedragscommisie sportiviteit en respect (GSR)

  Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

  Bij DVSU hebben we… of beter gezegd hadden we een tuchtcommissie die hier een rol van betekenis in speelde. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe naam voor deze commissie die de lading beter dekt: Gedragscommissie Sportiviteit en Respect (GSR).

  Naast een nieuwe naam hebben we ook een aanvullende visie op hoe grensoverschrijdend gedrag aan te pakken binnen de club.

  Bij de jeugd leggen we nu meer de nadruk op gedragsverandering door de jeugdspeler mee te nemen in hoe hij/zij kijkt naar het gedrag en wat hij/zij daarin passend vindt wat betreft de sanctie. Straffen alleen leidt niet tot gedragsverandering. Daarom hebben we de zaken die we behandeld hebben rondom de jeugdspelers veel voorwaardelijke straffen uitgesproken. We legden de spreekwoordelijke bal terug bij de speler zelf. Hoe ga jij als speler voorkomen dat je voorwaardelijke straf niet omgezet wordt tot een onvoorwaardelijk? Door de oplossing voor deze vraag te leggen bij de speler (en ouder), wordt de kans op herhaling veel minder. Het is tenslotte de speler die zijn oplossing bedenkt en daardoor ook erachter staat. Een stok achter de deur (voorwaardelijke straf) helpt hen daarin om hun gedrag te veranderen. De speler heeft het in eigen hand (autonomie) of de (voorwaardelijke) straf alsnog uitgevoerd wordt. Ook dient de speler naar zijn eigen team en/of de tegenpartij iets te ondernemen dat past bij het herstellen van vertrouwen.

  We hopen dat dit beleid effectiever is dan enkel straffen. Tegelijkertijd zal er ook genormeerd moeten worden als het voorval ernstig is.

  Komende tijd zullen we ons meer inzetten met onder andere campagnes en door in gesprek te gaan met leden hoe we preventief grensoverschrijdend gedrag kunnen aanpakken. Dus alle suggesties zijn van harte welkom! Voorkomen is beter dan genezen!

   

  De Gedragscommissie Sportiviteit en Respect (GSR) is per email te bereiken, via GSR@dvsu.nl.

    
  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.