• Op 17 maart vond de DVSU jeugdraad plaats. Spelers en speelsters van 24 junioren- en pupillenteams van DVSU gaven enkele mooie aandachtspunten mee aan het bestuur. Deze punten zijn in de bestuursvergadering van 19 april besproken. Als bestuur laten we graag weten hoe we aan de slag gaan met de ideeën van de jeugdraad.

  Extra buitenkraan en zitplekken
  Allereerst gaat het bestuur de gemeente benaderen voor het plaatsen van een extra buitenkraan tussen veld 3 en 4. Daarnaast wordt de gemeente gevraagd meer zitplekken te realiseren op het sportpark en bewegwijzering aan te brengen naar de parkeerplaatsen bij veld 5. De gemeente heeft al toegezegd veld 5 deze zomer te verbeteren en speelklaar te maken voor het nieuwe seizoen.

  Gasttraining
  Dat onze jeugdleden trots zijn te spelen bij een club waar de Timbers hun eerste stappen in het voetbal hebben gezet, begrijpen we als bestuur volkomen. De prachtige nieuwe muurschildering in de kantine is daar ook een uiting van. We gaan dan ook ons best doen om in het volgend seizoen voor onze pupillen een gasttraining door de Timbers te laten verzorgen.

  Voetbaltafel
  De junioren hebben verzocht om op de eerste verdieping een voetbaltafel te plaatsen. We vinden dit een leuk voorstel en staan er positief tegenover. Omdat we denken dat de voetbaltafel veel gebruikt zal worden, vinden we het belangrijk dat dit een stevig model is. Dat betekent ook dat het een wat duurdere tafel zal zijn. We proberen hiervoor ruimte te maken in de begroting voor volgend seizoen.

  Evenementen 
  Het tweede punt dat de junioren inbrachten is het organiseren van meer evenementen voor oudere jeugd. In mei hebben we al enkele mooie evenementen voor hen op het programma, als onderdeel van de lustrumweek, waaronder een sportcarrousel (met FIFA) en een disco avond. We roepen ouders op zich vooral aan te melden bij de evenementencommissie voor het organiseren van activiteiten in het volgend seizoen.

  Kantinaanbod
  Als laatste vragen de junioren om een uitgebreider en gezonder kantineaanbod. Als bestuur zijn we het hier volkomen mee eens. Deze week is al een gesprek met onze leverancier over de mogelijkheden om het kantineaanbod aan te passen.

  We willen de jeugdraad vooral bedanken voor het meedenken met het bestuur. Zo bouwen we samen aan een nog leukere club!