• Tuchtcommissie

  De tuchtcommissie is ervoor om te zorgen dat de sportiviteit op en rond het veld wordt bevorderd en dat ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt tegengegaan.

  In het boekje "Zo doen we dat" is een vastgelegde verzameling van regels en gedragingen waaraan een ieder zich moet houden.

  Wanneer er zich desondanks een situatie voordoet waarbij ontoelaatbaar gedrag aan de orde is kan hiervan melding worden gemaakt bij de tuchtcommissie. Wanneer dit gedrag van een speler betreft zal hierover eerst overleg met de betrokken trainer en/of leeftijdscoordinator moeten plaatsvinden. Deze kan vervolgens bepalen of het indienen van een klacht aan de orde is.
  De commissie zal vervolgens de situatie onderzoeken en het Bestuur adviseren over mogelijke maatregelen.
   

  Het bestuur brengt de betrokkene, de betrokken teamleider(s) en trainer(s) schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. Ook de teamleider en trainer waar de speler onder valt, jeugd- of senior-, wordt geïnformeerd.
   

  De tuchtcommissie is per email te bereiken, via tuchtcommisisie@dvsu.nl.

    
  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.