• Vacature Sponsorcommissie

  Wat doet de Sponsorcommissie?
  De Sponsorcommissie organiseert het sponsoring beleid en maakt en bewaakt de afspraken met sponsors en adverteerders namens de vereniging. De intentie van elke sponsorafspraak is om de tegenprestatie van de sponsor ten goede te laten komen aan de vereniging, soms met een specifieke bestemming die dichtbij een bepaald team ligt.

  Het bestuur bepaalt waar geld aan wordt uitgegeven en hoeveel, de sponsorcommissie gaat over het binnenhalen van sponsorgelden en doet sponsorvoorstellen.

  De sponsorcommissie is voor haar contacten grotendeels afhankelijk van de relaties die de leden van de vereniging daarvoor aanbrengen. Dus als je potentiële sponsors denkt te kennen, of als je ideeën hebt, neem dan contact op met iemand van de sponsorcommissie!

  Wie zoeken wij?

  • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen/uitvoeren van het sponsorbeleid.

  • Aanspreekpunt voor het bestuur

  • Het jaarlijks opstellen,uitvoeren en het realiseren van de doelstellingen.

  • Contacten onderhouden met bestaande sponsors,tijdige afstemming over verlenging van de contracten.

  • Geeft tijdig informatie aan de penningmeester aangaande de facturatie van bestaande en nieuwe contracten.

  • Ondersteunt de penningmeester bij het incasseren van openstaande posten.

  • Houdt toezicht op een juiste naleving van de afspraken met de sponsors.

  • Het organiseren,in nauwe samenwerking met het bestuur en de activiteitencommissie, van sponsorbijeenkomsten.

  • Zorgen voor betrokkenheid van sponsors bijevenementen.

  • Coördineert de vertegenwoordiging en representatieve taken met het bestuur.

  • Draagt er zorg voor dat de budgetvoorstellen jaarlijks in overeenstemming met de budgetplanning bij de penningmeester wordt ingediend.

   Heb je verstand van sponsoring of is marketing jouw ding? Meld je dan aan als lid van de sponsorcommissie, vrijwilligerscoordinator@dvsu.nl