• Door CORONA zit de vereniging financieel in een moeilijke tijd, daar hebben we het al eerder over gehad. De vereniging heeft namelijk vele financiële verplichtingen die gewoon betaald moeten worden. Denk daarbij aan de veldhuur, de kleding, de ballen, de spelmaterialen, het gas en licht, de KNVB contributie, etc.

  Om dit te kunnen betalen hebben wij drie grote inkomstenposten: de contributie van de leden, subsidies/sponsoring en de inkomsten uit de kantine.

  De kantine is dit seizoen in verband met CORONA nog niet open geweest en het ziet er naar uit dat de kantine voorlopig ook nog niet open zal mogen. Dit scheelt ons al gauw €40.000 aan inkomsten. Wij hopen nog een tegemoetkoming van de landelijke overheid, de gemeente en/of de KNVB te krijgen, maar daarvan is nog niets binnen of bekend.

  In mijn vorige artikel op de site (25 november 2019) over het betalen van de contributie 20-21 heb ik iedereen gevraagd om “gewoon” zijn/haar contributie te betalen. Gelukkig hebben velen dat ook al gedaan, waarvoor dank, maar helaas niet iedereen. Voor het voortbestaan van onze club is het van belang dat wij wel voldoende contributie binnen krijgen.

  In het bestuur hebben wij nu besloten dat de jeugdleden en de Forza Friends leden hun contributie volledig moeten betalen omdat zij, ondanks de CORONA, gewoon mogen doortrainen en op de zaterdagen onderling wedstrijdjes mogen spelen.

  Voor de senioren ligt dit helaas anders. Zij kunnen al een tijd niet trainen en zij mogen ook sinds oktober geen wedstrijden meer spelen. Het is op dit moment nog niet bekend of daar dit seizoen nog verandering in komt. Daarom heeft het bestuur besloten dat de senioren dit seizoen slechts de helft van hun contributie hoeven te betalen. Al hopen wij natuurlijk dat veel senioren toch de hele contributie willen betalen!

  Ik wil de leden vriendelijk doch dringend vragen om de contributie voor 14 februari 2021 over te maken. Dit geschiedt bij voorkeur via een automatische incasso met het bankrekeningnummer dat bij aanmelding wordt opgegeven.

  Bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld U-pashouders) kan ook handmatig overgemaakt worden via de bankrekening van DVSU (banknummer NL33INGB0000150455).

  We nemen aan dat iedereen begrijpt dat geen contributie betalen tot gevolg heeft dat men, wanneer er wel weer gevoetbald mag worden, niet meer mee kan trainen en dat men ook niet meer kan worden opgesteld in een team.

  Bij voorbaat dank voor jullie bijdrage aan het voortbestaan van ons cluppie!

  Jan Couwenberg, voorzitter